Duomenų saugumas

Siekdami užtikrinti, jog pirkdami knygyne ISM Books jaustumėtės saugiai, įsipareigojame, kad Jūsų duomenys nebus perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus partnerius, kurių pagalba yra būtina vykdant užsakymą. ISM Books platformoje saugomi duomenys naudojami tik tiesioginiam užsakymų vykdymui.
 
Klientų duomenys saugomi ir apdorojami laikantis galiojančių Asmens duomenų apsaugos įstatymo direktyvų. Jūsų asmeniniai duomenys naudojami tik vartotojo identifikavimo tikslais ir saugomi ne ilgiau, nei tai būtina. 
 
Jūs turite teisę bet kuriuo metu nemokamai gauti informaciją apie Jūsų pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar prireikus ištrinti. Norėdami atlikti tokius veiksmus kreipkitės e. p. books@ism.lt iš registracijos metu nurodytos e. pašto dėžutės. Daugiau apie duomenų apsaugą galite sužinoti e. parduotuvės taisyklėse