Garantijos ir grąžinimai

Prekių kokybės garantija

1.1. Prie visų prekių pateikiami aprašymai, kuriuose nurodomos konkrečios prekės savybės. Visi prekes iliustruojantys atvaizdai yra orientacinio pobūdžio ir jie nepriskiriami prekių savybėms.
1.2. Pardavėjas negali atsakyti už parduodamų prekių atvaizdo iškraipymus pirkėjo kompiuterio ekrane. 
1.3. Pardavėjas atskiroms prekių rūšims gali suteikti terminuotą kokybės garantiją, kurios konkrečios sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose.
1.4. Jei prekės aprašyme nėra išskirtos nuorodos apie garantines sąlygas, prekei galioja standartinės garantinės sąlygos, numatytos Lietuvos Respublikos teisės aktų.
1.5. Prekės grąžinimo garantija netaikoma e. parduotuvėje parduodamoms naudotoms, arba nukainotoms prekėms. 
1.6. Kokybiškų prekių pardavėjas nekeičia ir atgal nepriima.
 
Prekių grąžinimas ir keitimas
1.1. Nekokybiškos prekės keičiamos arba grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
1.2. Pirkėjas norintis grąžinti prekę, atitinkančią taisyklių 10.1 punkte nurodytame teisės akte bei taisyklių 3.2 ir 3.3 punktuose apibrėžtas sąlygas, turi užpildyti prekių grąžinimo lapą, kurį pateikia pardavėjas. Grąžinimo lapas pateikiamas su jame numatytais priedais, kurie grąžinami pardavėjui jo numatyta tvarka. Numatyta teise pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai pardavėją taisyklių 3.2 punkte nustatyta tvarka.
1.3. Grąžinamos prekės turi būti:
1.3.1. Pirkėjo fiziškai nesugadintos;
1.3.2. Nenaudotos, nepraradusios prekinės išvaizdos;
1.3.3. Tos pačios komplektacijos, kokią gavo pirkėjas;
1.3.4. Pateiktos su įsigijimo dokumentu (arba jo kopija), ir užpildytu prekių grąžinimo lapu;
1.3.5. Įpakuotos tvarkingoje pakuotėje, kuri nesudarytų sąlygų, galinčių pabloginti prekės fizinę būklę transportavimo metu.
1.4. Pardavėjas pasilieka teisę nepriimti pirkėjo grąžinamų prekių, jei pirkėjas nesilaikė šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
1.5. Pirkėjas prekes gali grąžinti:
1.5.1. Atnešęs jas pats adresu ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Arklių g. 18-101, Vilnius LT-01305,  darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.
1.5.2. Naudodamasis pasirinkto pašto kurjerio paslaugomis, nurodžius gavėjo adresą: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Arklių g. 18-101, Vilnius LT-01305. Šiuo atveju, pirkėjas apmoka kurjerio paslaugas. 
1.6. Pardavėjas įsipareigoja priimti nekokybiškas ar aprašymo neatitinkančias prekes ir pakeisti jas tinkamomis. Jeigu tokių prekių neturima, grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. 
1.7. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
1.8. Pinigai už grąžintas prekes pervedami tik mokėjimo pavedimu, ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.
 
Daugiau apie prekių pristatymą galite sužinoti e. parduotuvės taisyklėse.