Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

2. Asmens duomenų apsauga

3. Pirkėjo teisės

4. Pirkėjo įsipareigojimai

5. Pardavėjo teisės

6. Pardavėjo įsipareigojimai

7. Prekių kainodara, apmokėjimo tvarka ir terminai

8. Prekių pristatymas

9. Prekių kokybės garantija

10. Prekių grąžinimas ir keitimas

11. Atsakomybė

12. Pardavėjo rinkodaros priemonės

13. Komunikacija tarp pardavėjo ir pirkėjo

14. Baigiamosios nuostatos